<   หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี   มือถือ   >
### แบบทดสอบภาษีอากร ###
รายละเอียดแบบทดสอบ ข้อที่ได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
กลับ :: ความรู้ทั่วไปสำหรับนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ชุดที่ 1
คำถาม... การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ กระทำได้กี่วิธี
  ตัวเลือก... 4 วิธี
  ตัวเลือก... 5 วิธี
  ตัวเลือก... 6 วิธี
  ตัวเลือก... 7 วิธี
ความเห็นที่ 1
  ^_^  การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
(1) วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท
(2) วิธีสอบราคา ในวงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
(3) วิธีประกวดราคา วงเงินเเกิน 2,000,000.- บาท
(4) วิธีพิเศษ มีวงเงินเกิน 100,000.- บาท
(5) วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
(6) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วงเงินเกิน 2,000,000.- บาท
จาก :: ประดิษฐ์ (03:10:12 :: 14:40):: del
ความเห็นที่ 2
  ^_^  ขอให้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในแต่ละวิธีอีกนะครับ
จาก :: ประดิษฐ์ (03:10:12 :: 14:42):: del
ความเห็นที่ 3
  ^_^  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การจัดซื้อจัดจ้างมี 5 วิธี ไม่รวมวิธีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพราะ การประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
จาก :: ศิริวรรณ (29:10:12 :: 16:21):: del
ความเห็นที่ 4
  ^_^  ขอบคุณมากๆ เลยครับ เดี๋ยวผมขอไปศึกษาระเบียบฯ ก่อนนะครับ แล้วจะเรียบปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง
จาก :: ประดิษฐ์ (30:10:12 :: 07:59):: del
ความเห็นที่ 5
  ^_^  วิธีที่ 6 ตั้งแต่ สองล้านนะคะ ไม่ใช่เกิน
จาก :: noname (02:11:12 :: 00:28):: del
ความเห็นที่ 6
  ^_^  ต้องขอบคุณอีกครั้งที่แจ้งให้ทราบ ต้องขออภัยอย่างแรงครับผม
ถูกต้องแล้วครับ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e_Auction) วงเงินตั้งแต่ 2,000,000.- บาท ขึ้นไป ต่อครั้ง
จาก :: ประดิษฐ์ (02:11:12 :: 17:30):: del
กลับ :: ความคิดเห็นเพิ่มเติม :: กลับ

โปรดพิมพ์ตัวอักษรในภาพ
  <==
<  หน้าหลัก   ผู้สร้างเว็บ   ประมวล   แบบทดสอบ   คลังความรู้   video   กรมสรรพากร   คลินิคภาษี   มือถือ  >