### แบบทดสอบภาษีอากร ###
the Exercise
Home | Exercise | Comment
กลับ :: ความรู้ทั่วไปสำหรับนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ชุดที่ 1
คำถาม... การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ กระทำได้กี่วิธี
  ตัวเลือก... 4 วิธี
  ตัวเลือก... 5 วิธี
  ตัวเลือก... 6 วิธี
  ตัวเลือก... 7 วิธี

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/dangatorn/domains/dangatorn.com/public_html/examstd_talk.php on line 352
กลับ :: ความคิดเห็นเพิ่มเติม :: กลับ
ความคิดเห็นของท่าน
โปรดพิมพ์ตัวอักษรในภาพ
  <==